Logo-Bluesvg

Về chúng tôi

Giới thiệu về Fullerton Health

Được thành lập vào năm 2010, Fullerton Health là tập đoàn sức khỏe – y tế đa ngành dọc hàng đầu ở châu Á với năng lực được công nhận rộng rãi trong việc cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi sở hữu và vận hành một mạng lưới rộng khắp các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên 9 thị trường và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có uy tín trong khu vực.